รายการสินค้า
ซีดี/วีซีดี เพลง
สื่อการเรียนการสอน
เครื่องดนตรี
QR CODE
เครื่องดนตรี
 เครื่องดนตรีอีสาน
โหวด
พิณ
แคน
กลองอีสาน
โปงลาง
ฉาบ
  เครื่องดนตรีไทย
ซอ
จะเข้
ระนาด
โฆ้ง
กลองไทย
ขิม
ฉิ่งฉาบ
  เครื่องดนตรีสากล
กลอง
เครื่องเป่าทองเหลือง(Brass Instrument)
คียบอร์ด
ตีการ์ เบส
เครื่องเคาะ (percussion)
 
วิธีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
***ในกรณีที่เป็นเพลงหรือชุดการแสดง ท่านสามารถดาวน์โหลดได้เลย***
1.เลือกสินค้าที่ต้องการ
2.ชำระเงินโดยการโอนมาทางบันชิวิทยาลัย
3.ส่งหลักฐานการโอนเงินมาพร้อม E Mail ที่ วิทยาลัยฯ สามารถส่งได้ 3 ช่วงทาง
     3.1 Facebook ที่ https://www.facebook.com/nsr2555
     3.2 line QR code
     3.3 hotmail ที่ lss_studio@hotmail.co.th หรือ cdare@bpi.mail.go.th
4. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดจะส่งรหัสปลดล็อคให้ท่าน (หากติดปัญหากรุณาแจ้งมาได้ที่ 089-4229058,043-511244 ต่อ110 )
 รหัสสินค้า CD0001
    CD เพลงดนตรีอีสาน
    ราคาต่อหน่วย 30 บาท
    รายละเอียดสินค้า : CD เพลงดนตรีอีสาน Sri Esane music 3.00 นาที

รหัสสินค้า CD0002
    CD เพลงเอกลักษณ์ไทย
    ราคาต่อหน่วย 30 บาท
    รายละเอียดสินค้า : CD เพลงเอกลักษณ์ไทย Akalak Thai music 3.00 นาที


รหัสสินค้า CD0003
    CD ฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ
    ราคาต่อหน่วย 30 บาท
    รายละเอียดสินค้า : CD ฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำFon Manorah Len Nam 10 นาที


รหัสสินค้า CD0004
    CD ฟ้อนดึงครก ดึงสาก
    ราคาต่อหน่วย 30 บาท
    รายละเอียดสินค้า : CD ฟ้อนดึงครก ดึงสาก Fon Deung Krok Deung Sak 8.00 นาที


รหัสสินค้า CD0005
    CD ฟ้อนตังหวาย
    ราคาต่อหน่วย 30 บาท
    รายละเอียดสินค้า : CD ฟ้อนตังหวาย Fon Tengwei 11.00 นาที


รหัสสินค้า CD0006
    CD ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ
    ราคาต่อหน่วย 30 บาท
    รายละเอียดสินค้า : ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ Fon Bai Sri Su Khun 9.18 นาที


รหัสสินค้า CD0007
    CD ฟ้อนภูไท 3 เผ่า
    ราคาต่อหน่วย 30 บาท
    รายละเอียดสินค้า :  CD ฟ้อนภูไท 3 เผ่า Fon Phu Tai Sam Phuo 9.30 นาที