ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB๐๑/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้ามข้างฝั่งทิศตะวันตก จำนวน ๑ แห่ง ตามประกาศ วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารประกอบการประมูลด้วยวิธี e-bidding >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

แบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อและค่าก่อสร้าง >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารประกอบแบบ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<