ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีสากลระดับพื้นฐาน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีสากลระดับพื้นฐาน จำนวน ๑๐ รายการ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดนตรีสากล (ระดับพื้นฐาน) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารประกอบการประกวดราคา >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<