ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีอีสาน (ระดับอุดมศึกษา) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB07/2564 จัดซื้อเครื่องดนตรีอีสาน (ระดับอุดมศึกษา) จำนวน 8 รายการ ตามประกาศ วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารประกอบการประมูลด้วยวิธี e-bidding >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (ระดับอุดมศึกษา) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<