ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องแต่งกายโขนละคร (ระดับพื้นฐาน) จำนวน 36 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB06/2564 การซื้อจัดซื้อเครื่องแต่งกายโขนละคร (ระดับอุดมศึกษา) จำนวน 13 รายการ ตามประกาศ วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารประกอบการประมูลด้วยวิธี e-bidding >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องแต่งกายโขนละคร (ระดับพื้นฐาน) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<