ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ระดับพื้นฐาน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ระดับพื้นฐาน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารแสดงราคากลาง (แบบ บก.๐๖) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดนตรีสากล ระดับพื้นฐาน จำนวน 10 รายการ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<