ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล (ระดับพื้นฐาน) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB๐๓/๒๕๖๔ การซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล (ระดับพื้นฐาน) จำนวน 6 รายการตามประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

เอกสารประกอบการประมูลด้วยวิธี e-bidding >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดนตรี(ระดับพื้นฐาน) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<