ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 23 ก.พ. 2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  • 21 ก.พ.2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  • 7 ก.พ.2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ประจำปี พ.ศ.2565 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  • 6 ก.พ.2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  • 26 ม.ค.2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  • 10 ม.ค.2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  • 20 เม.ย.2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

สาระดีๆ มีอยู่ที่นี่