กิจกรรมล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 10 ม.ค.2566 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 28 พ.ย. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าหน้าบ้านพักข้าราชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 11 พ.ย. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง อาจารย์สอนดนตรีพื้นบ้าน และ ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 11 พ.ย. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง ครูสอนนาฏศิลป์ (โขนพระ) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 9 พ.ย. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง อาจารย์สอนดนตรีพื้นบ้าน และ ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 9 พ.ย. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง ครูสอนนาฏศิลป์ (โขนพระ) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 7 พ.ย. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง อาจารย์สอนดนตรีพื้นบ้าน และ ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 7 พ.ย. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง ครูสอนนาฏศิลป์ (โขนพระ) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 28 ต.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566 ตำแหน่ง อาจารย์สอนดนตรีพื้นบ้าน และ ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 28 ต.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปี 2566 ตำแหน่ง ครูสอนนาฏศิลป์ (โขนพระ) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 27 ต.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566 ตำแหน่ง อาจารย์สอนดนตรีพื้นบ้าน และ ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 27 ต.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปี 2566 ตำแหน่ง ครูสอนนาฏศิลป์ (โขนพระ) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 25 ต.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566 ตำแหน่ง อาจารย์สอนดนตรีพื้นบ้าน และ ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 25 ต.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปี 2566 ตำแหน่ง ครูสอนนาฏศิลป์ (โขนพระ) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 12 ต.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566 ตำแหน่ง อาจารย์สอนดนตรีพื้นบ้าน และ ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 12 ต.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปี 2566 ตำแหน่ง ครูสอนนาฏศิลป์ (โขนพระ) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 5 ต.ค. 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 21 ก.ย. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 14 ก.ย. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 6 ก.ย. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 16 ส.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 27 ก.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 18 ก.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 18 ก.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ขอแจ้งการสิ้นสุดสัญญาลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 27 มิ.ย. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีสากล (เปียโน) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 20 มิ.ย. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีสากล (เปียโน) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 17 มิ.ย. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 16 มิ.ย. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 16 มิ.ย. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีสากล (เปียโน) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 15 มิ.ย. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีสากล (เปียโน) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 8 มิ.ย. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีสากล (เปียโน) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 7 มิ.ย. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครครูชาวต่างประเทศเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ครู >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 12 พ.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีพื้นบ้าน (โหวด) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 10 พ.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 10 พ.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 9 พ.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีพื้นบ้าน (โหวด) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 5 พ.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 26 เม.ย. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีพื้นบ้าน (โหวด) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 30 มี.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ประเภทพิเศษ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2565 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 30 มี.ค. 2565 ดาวน์โหลดเอกสารใบมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 30 มี.ค. 2565 ดาวน์โหลดเอกสารใบมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 18 มี.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 4 มี.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) รอบที่ 1 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2565 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 27 ม.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 7 ม.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2565 รอบ2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 3 ม.ค. 2565 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) หลังช่วงเทศกาลปีใหม่ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 8 พ.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 27 ต.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 20 ต.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างครูชาวต่างประเทศเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 14 ต.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างครูชาวต่างประเทศเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 6 ต.ค. 2564 รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 4 ต.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครครูชาวต่างประเทศเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู ปีงบประมาณ 2565 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 28 ก.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู และ อาจารย์ ปีงบประมาณ 2565 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 27 ก.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 24 ก.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 23 ก.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู และ อาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 23 ก.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 23 ก.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 20 ก.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ 2565 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 20 ก.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 20 ก.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 15 ก.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซึซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 15 ก.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ครู และ อาจารย์ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 8 ก.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ครู จำนวน 7 อัตรา >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 8 ก.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 อัตรา >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 8 ก.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัคสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 7 ก.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 11 ส.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 9 ก.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 4 ก.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 5 มิ.ย. 2564 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้มีผลกระทบต่อการเลื่อนเปิดภาคเรียนและการดำเนินการติดต่อสื่อสารระหว่างวิทยาลัย นักเรียนที่เข้าศึกษาใหม่และ ผู้ปกครอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดจึงจัดทำไลน์กลุ่มครูที่ปรึกษาและกลุ่มผู้ปกครองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ผู้ปกครองสะดวกในการติดตามข่าวสารต่างๆจากทางวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 21 พ.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และระดับชั้นปวช.1 รอบที่ 3 ประเภทั่วไป ปีการศึกษา 2564 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 17 พ.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 10 พ.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง กำหนดวิธีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ปวช.1 ประเภททั่วไป รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 6 พ.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ปวช.1 ประเภททั่วไป รอบที่ 3 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 5 พ.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 29 เม.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 5 เม.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา2564 รอบ 3 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 5 เม.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ปวช.1 รอบที่ 2 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 2 เม.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ปวช.1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 1 เม.ย. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 22 มี.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 12 มี.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีอีสาน (ระดับอุดมศึกษา) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 8 มี.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ปวช.1 ประเภทโควตาศิลปะดีเด่น ปีการศึกษา 2564 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 5 มี.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องแต่งกายโขนละคร (ระดับพื้นฐาน) จำนวน 36 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 4 มี.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องแต่งกายโขนละคร (ระดับอุดมศึกษา) จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 24 ก.พ. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 18 ก.พ. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และระดับชั้น ปวช.1 ประเภทโควตาศิลปะดีเด่น ปีการศึกษา 2564 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 10 ก.พ. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง กำหนดวิธีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ประเภทโควตาศิลปะดีเด่น >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 1 ก.พ. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 25 ม.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาดนตรีไทย >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 25 ม.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 21 ม.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องแต่งกายพื้นเมือง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 20 ม.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 15 ม.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 13 ม.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 8 ม.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 5 ม.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 1) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 5 ม.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 5 ม.ค. 2564 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปี 2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 28 ธ.ค. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล (ระดับพื้นฐาน) จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 14 ธ.ค. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปี 2563 ตำแหน่ง ครูภาษาไทย >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 2 ธ.ค. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ระดับอุดมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 18 พ.ย. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกครูชาวต่างประเทศเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 16 พ.ย. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างครูชาวต่างชาติเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 5 พ.ย. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่องรับสมัครครูชาวต่างชาติเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 3 พ.ย. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้ามข้างฝั่งทิศตะวันตก จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 30 ต.ค. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 8 ต.ค. 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ประจำงวด 12 ประจำปี 2563 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 28 ก.ย. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 21 ก.ย. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 2 ก.ย. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 14 ส.ค. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 2 ก.ค. 2563 ดาวน์โหลดเอกสารตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับปวช. ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 26 มิ.ย. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 22 มิ.ย. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 10 มิ.ย. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 10 มิ.ย. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกครูชาวต่างประเทศเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2563 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 26 พ.ค. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 20 พ.ค.2563 ประชาสัมพันธ์วิดีโอแนะแนวการศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 19 พ.ค.2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 13 พ.ค.2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 8 พ.ค.2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะศิลปศึกษาและคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 5 พ.ค.2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง QR Code และ ลิ้งค์ สำหรับติดต่อเพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 22 เม.ย. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 15 เม.ย. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีสากลระดับพื้นฐาน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 26 มี.ค. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 19 มี.ค. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวงโยธวาทิต ระดับอุดมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 19 มี.ค. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง แนวทางการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป รอบที่ 3 ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 18 มี.ค. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ระดับชั้นปวช.ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 3 มี.ค. 2563 ประกาศยกเลิกการรับสมัครเรียนโครงการหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง เนื่องจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 21 ก.พ. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องแต่งกายโขนละครระดับพื้นฐาน จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 19 ก.พ. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวงโยธวาทิต ระดับอุดมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 19 ก.พ. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีสากลระดับพื้นฐาน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 19 ก.พ. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องแต่งกายหมอลำระดับพื้นฐาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 18 ก.พ. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการดนตรี (อาคารเทพประสิทธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 18 ก.พ. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาไทย >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 11 ก.พ. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 1 และ ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1 ประเภทโควตาศิลปะดีเด่น ปีการศึกษา 2563 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 7 ก.พ. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปี 2563 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาไทย >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 6 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ประเภทโควตาศิลปะดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 6 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1 ประเภทโควตาศิลปะดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • QR Code รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 28 ม.ค. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปี 2563 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาไทย >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 27 ม.ค. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 10 ม.ค. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ระดับพื้นฐาน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 10 ม.ค. 2563 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวงโยธวาทิต ระดับอุดมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ไฟล์เอกสารบทความฉบับภาษาไทย (Thai Proceeding) ฉบับสมบูรณ์ การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 เรื่อง "ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อมวลมนุษยชาติ" 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ไฟล์เอกสารบทความฉบับภาษาไทย (Thai Proceeding) กลุ่มดุริยางคศิลป์ การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 เรื่อง "ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อมวลมนุษยชาติ" 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ไฟล์เอกสารบทความฉบับภาษาไทย (Thai Proceeding) กลุ่มนาฏศิลป์ การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 เรื่อง "ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อมวลมนุษยชาติ" 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ไฟล์เอกสารบทความฉบับภาษาไทย (Thai Proceeding) กลุ่มทัศนศิลป์ การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 เรื่อง "ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อมวลมนุษยชาติ" 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ไฟล์เอกสารบทความฉบับภาษาไทย (Thai Proceeding) กลุ่มนวัตกรรมการศึกษา การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 เรื่อง "ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อมวลมนุษยชาติ" 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ไฟล์เอกสารบทความฉบับภาษาไทย (Thai Proceeding) กลุ่มการศึกษา การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 เรื่อง "ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อมวลมนุษยชาติ" 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  16 ธ.ค. 2562 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิปลศึกษา และ คณะศิลปนาฎดุริยางค์ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  6 ธ.ค. 2562 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่2 (เพิ่มเติม) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  4 ธ.ค. 2562 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  4 ธ.ค. 2562 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฎดุริยางค์ ปีการศึกษา 2563 รอบที่2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  2 ธ.ค. 2562 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ไฟล์เอกสารบทความภาษาอังกฤษ (Proceeding) The 2nd International Conference on Research and The 23 rd Asia-Pacific Society for Ethnomusicology Annual Conference 2019 (APSE) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  19 พ.ย. 2562 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปี 2563 ตำแหน่ง ครูสอนละคร (พระ) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  14 พ.ย. 2562 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  1 พ.ย. 2562 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 24 ต.ค. 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  21 ต.ค. 2562 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2563 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  15 ต.ค. 2562 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมารายเดือน ปีงบประมาณ 2563 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  4 ต.ค. 2562 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมารายเดือน ปีงบประมาณ 2563 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  18 มิ.ย. 2562 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  7 มิ.ย. 2562 ประกาศผลสอบมีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและเหมาบริการปี 2562 ตำแหน่งครูสอนดนตรีสากล >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  4 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและเหมาบริการปี 2562 ตำแหน่งครูสอนดนตรีสากล >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  27 พ.ค. 2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้าง (ดนตรีสากล) ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 3 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  24 พ.ค. 2562 ประกศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  24 พ.ค. 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้าง (ดนตรีสากล) ปีงบประมาณ 2562 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  21 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้าง (ครูสอนดนตรีสากล) ปีงบประมาณ 2562 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  17 พ.ค. 2562 การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  10 พ.ค. 2562 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคลากรเป็นลูกจ้าง (ดนตรีสากล) ปีงบประมาณ 2562 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 30 เม.ย. 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้าง (ดนตรีสากล) ปีงบประมาณ 2562 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
  26 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคลากรเป็นลูกจ้าง (ดนตรีสากล) ปีงบประมาณ 2562 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 26 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบ 4 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 11 เม.ย. 2562 ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันบุคลากรเป็นลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2562 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 1 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางคศิลป์ และคณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบ 3 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 25 มี.ค. 2562 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสหการ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 25 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางคศิลป์ และคณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๓ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 18 มี.ค. 2562 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และระดับชั้น ปวช ปีที่ 1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 4 มี.ค. 2562 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูโขน (ลิง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 20 ก.พ. 2562 รายละเอียดค่าใช้โดยประมาณ ปีการศึกษา 2562 ว่าด้วยค่ากิจกรรมและค่าเครื่องแต่งกายระดับชั้นม.1และระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 8 ก.พ. 2562 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทโควตาศิลปะดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 15 ม.ค. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางคศิลป์ และคณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 12 พ.ย. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 11 พ.ย. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางคศิลป์ และคณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 1 พ.ย. 2561 ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 31 ต.ค. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมารายเดือน (ตำแหน่งครุู) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 31 ต.ค. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมาบริการ ปี ๒๕๖๑ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 26 ต.ค. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมารายเดือน ปี ๒๕๖๑ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 5 ต.ค. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมารายเดือน ปี ๒๕๖๑ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 20 ส.ค. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๑) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 23 ก.ค. 2561 ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2562 รอบ 1 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 4 มิ.ย. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น 2561 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 25 พ.ค. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดนตรีสากล >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 24 พ.ค. 2561 ประกาศเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 24 พ.ค. 2561 ประกาศขอเชิญบุคลกรเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 28 มี.ค. 2561 กำหนดการโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ สานสายใยวัฒนธรรมสู่ชุมชน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เวทีลานสาเกตุ หน้าบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 26 มี.ค. 2561ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางคศิลป์และคณะศิลปศึกษา (ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๓ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 6 มี.ค. 2561ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางคศิลป์และคณะศิลปศึกษา (ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 19 ก.พ. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครนักเรียนประเภทโควตาศิษย์เก่าและเครือข่ายครูดนตรีนาฏศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 19 ก.พ. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประเภทสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 15 ก.พ. 2561 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 ระดับปริญญาตรี >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 14 ก.พ. 2561 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายกาแฟ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 20 . มี.ค. 2561 เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
 • 20 . มี.ค. 2561 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

กิจกรรมของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ

สาระดีๆ มีอยู่ที่นี่