สัญลักษณ์วิทยาลัย

   
       
  ตราประจำวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สีประจำวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด