เพลงประจำวิทยาลัย

เพลง มาร์ชวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

  คำร้อง  สุดคนึง  ชนะพันธ์
ทำนอง  สมชิต  สุนาครา
 
 

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  

สถาบันเลื่องชื่อระบือนาม  

พระคเณศวร์สัญลักษณ์แสนศักดิ์สิทธิ์  

ชาวเขียวขาวตั้งจิตบูชิตมิจาง   

ประพฤติดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้  

 

ทั่วทุกเขตทั้งแดนไกลและในสยาม

 วัฒนธรรมศิลปะนาฏะดุริยางค์

 ทรงมหิศธิฤทธิ์เทพสรรสร้าง

ร่วมกันสร้างเอกลักษณ์ไทยให้รุ่งเรือง

เชิดชูศิลปะ ให้ฟูเฟื่อง   เสียสละ

สามัคคี เกียรติประเทือง

 

 

เพลง รำวงชาวนาฏศิลป์

 
  คำร้อง : นัดรบ มุลาลี
ทำนอง : เต้ยโขง
 
 
 

สาวเกล้าผมมวยดูสำรวยสวยหนักหนา
แฉล้มแช่มช้าโสภาลาวัลย์ งามเฉิดฉันท์ชวนชม

สาวเจ้ามาขับขานให้ความสำราญกับพี่น้อง
ร่ายรำตามทำนองหมายปองให้ชื่นชม ให้สุขสมกายใจ

เสียงเพลงบรรเลงให้เร้าใจน่าฟัง
พิณ แคน ซอ โหวดร้องก้องดัง
ชายเชิญชวนนวลน้องร่ายรำ
งามสะพรั่ง ดั่งเทพเหมือนแมน ฟังเสียงแคนแล้วชื่นใจ

สาวชาวนาฏศิลปร้อยเอ็ดโสภิน เพรียบพร้อม
กิริยานอบน้อม เนื้อนวลเหมือนทองทาบทา
ฟังวาจาก็ม่วนหลาย ประทับใจบ่ลืมเลือน..

 
 

เพลง อำลาพระพิฆเณศวร์

  คำร้อง : นัดรบ มุลาลี,ผ่องพรรณ เมตตา
ทำนอง : นัดรบ มุลาลี,ผ่องพรรณ เมตตา
 
 
 

พระพิฆเณศวร์เจ้าขา ลูกขออำลาไปก่อน
จำจิตจำใจจากจร ดั่งนกลาคอนรอนรัง

เสร็จศึกษา ลูกขออำลาไปแล้ว
ลาผองเพื่อนฝูงน้องแก้ว จำจากลาแล้วขวัญตา

หวาดกลัว อกเต้นระรัวรุ่มร้อน
พรุ่งนี้แล้วหนาลาจร จำจากลาแล้วลาก่อน ห่วงหาอาวรณ์ อาลัย

กราบลา ผองมวลคุณา อาจารย์
ขอแผ้วภัยอย่าผ่าน จงสุขสำราญรื่นรมย์

 
 

เพลง หนึ่งเดียวคือเขียว - ขาว

  คำร้อง : นัดรบ มุลาลี,ผ่องพรรณ เมตตา
ทำนอง : นัดรบ มุลาลี,ผ่องพรรณ เมตตา
 
 
 

จากแดนไกลใหญ่น้อยหลายร้อยแห่ง
รวมเป็นแหล่งนาฏศิลป์ถิ่นอีสาน
ร้อยเอ็ดเพชรล้ำงามตระการ
สวยสะครวญชื่นชวนรัญจวนใจ

ถึงต่างแดนต่างเลือดเนื้อเหนือใต้สุด
เรารวมจุดเป็นความรักสมัครสมาน
รวมเลือดเนื้อเป็นหนึ่งเดียวเกลียวสัมพันธ์
ใต้ทรงธรรม์พิคเณศวร์ภูเบศบดี

เราเขียวขาวพราวเพริศบรรเจิดแพร้ว
งามดังแก้วควรค่าสง่าศรี
เผยแพร่วัฒนธรรมคุณความดี
ซึมซาบที่ในจิตคนสกลไกล

มีเกียรติวินัยใจซื่อถือสัจจะ
เสียสละเพื่อสังคมบ่มนิสัย
เราชูเชิดศิลปวัฒนธรรมไทย
ให้ลือไกลเป็นสง่าค่าควรเมือง